Expo World

Целият свят в едно изложение

форум за рециклирането в София

БАР организира кръгла маса във вторник в София

  Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и представителят на Европейската комисия Джордж Кремлис ще бъдат специални гости на кръглата маса на Българската асоциация по рециклиране (БАР) на тема „Добри практики и предизвикателства в рециклирането –  Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)  и други
материали“.
Събитието е във вторник в 14 ч. в София хотел Балкан, а председателят на БАР Борислав Малинов ще го открие с приветсМинистър Емил Димитров и Джордж Кремлис откриват форум за рециклиранетотвена реч.
Министър Димитров ще се включи в първата част на форума, озаглавена „Рециклиране в рамките на кръговата икономика“, в която встъпителна реч ще направи и г-н Джордж КРЕМЛИС от  Европейската комисия. Той ще говори също на тема  „Кръгови обществени поръчки, Кръгова икономика и рециклиране“.
  Поздравителен адрес до всички участници ще има  от г-жа Ивелина ВАСИЛЕВА, председател на Комисията по околната среда и водите към Парламента.  А г-н Хосе Хорхе Диас ДЕЛ КАСТИЛО от отдел за Управление на отпадъците и рециклиране – Генерална дирекция за околна среда към Европейската комисия ще говори за „Новите моменти в политиката и законодателството в областта на околната среда: зелена сделка, нов  План за действие за кръговата икономика (CEAP), край на отпадъците“.
Във втората част на форума ще бъдат представени  добри практики за рециклиране и кръгово възлагане от България, Естония, Финландия, Гърция, Италия, Литва, Норвегия, Португалия, Португалия и Испания.