Expo World

Целият свят в едно изложение

Безплатен дигитален семинар за студенти и преподаватели по технически науки

Участниците получават и безплатна версия на софтуерно решение за 3D конструиране

Безплатен дигитален семинар за ръководствата, преподавателите и студентите от висшите учебни заведения с инженерно-техническа насоченост организира световният софтуерен лидер Дасо Системс /Dassault Systemes/ и българският им партньор Хайкад Инфотех. Хайкад Инфотех е член на „Клъстер Тракия икономическа зона“. Клъстерът оперативно ръководи Тракия икономическа зона, най-голямата индустриална зона в Източна Европа с над 180 фирми.

 

На 16 април /четвъртък/ 2020 г. от 11:30 часа всеки интересуващ се може да се включи в уебинара. Само трябва предварително да заяви желание на ел. поща: vladimir.shterev@haycad-infotech.bg или чрез обаждане по телефона на номер: 0879 53 08 04. Ще му бъде изпратен линк за регистрация.

ВАЖНО! На студентите взели участие в семинара ще им бъде предоставена възможност да си свалят безплатна версия на софтуерното решение за 3D конструиране на Дасо Системс – КАТИА със срок на лиценза 1 година.

 

В рамките на онлайн семинара ще бъдат разисквани новите възможности, които предлага Dassault Systemes на университетите в България да въведат своите студенти в съвременните методи и процеси на работа в индустрията. Ще се наблегне на предимствата на употребата на иновативни инженерни платформи в обучението, ще бъдат илюстровани примери за най-успешните световни практики с университети в Европа и на Балканския полуостров. Участниците ще научат как облачната платформа 3DEXPERIENCE променя образователните парадигми и е врата за студентите към реалния индустриален живот.