Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор – 10% ВЕЛИКДЕНСКА ОТСТЪПКА

Отстъпката е валидна в цялата страна до 15.05.2020 г.

Отстъпката важи за:

  • закупуване на нови програмни продукти;
  • закупуване на допълнителни мрежови работни места; 
  • разширение на версиите на регистрираните потребители до по-висока.