Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление

Актуализирахме видео-уроците на нашия канал за ИСФУ Бизнес Навигатор.
https://www.youtube.com/channel/UCLgZuzx2nLpGWQSIx8BTbAQ…

Представяме на Вашето внимание плейлистата:

Бизнес Навигатор ИСФУ – Администриране

Съдържа следните три видео-урока:

  1. Въвеждане на потребители – нива на достъп

https://www.youtube.com/watch?v=h8izqFivJGE&list=PLcmfbk5MadN8accZBFHtGEuVAw-mU_A2G

В този урок се показва практически как се създават потребители с различни права и нива на достъп до фирмите и функциите на ИСФУ Бизнес Навигатор. Ще се запознаете с ролята на наблюдателя, оператора, отговорника и администратора на системата.

 

  1. Достъп до фирма, достъп до сметкоплана и отчети на фирмата

https://www.youtube.com/watch?v=yjisvHqWpDs&list=PLcmfbk5MadN8accZBFHtGEuVAw-mU_A2G&index=2

В този урок ще се запознаете със следното:

– Администриране на достъпа на операторите до определени фирми;

– Администриране на достъпа на определени потребители до избрани сметки в сметкоплана;

– Администриране на достъпа на операторите до отчетите.

 

  1. Категории папки

https://www.youtube.com/watch?v=-FgQo-ekiWQ&list=PLcmfbk5MadN8accZBFHtGEuVAw-mU_A2G&index=3

Администрирането на ниво категории папки ограничава достъпа на определени потребители до папки с документи, като папките се ограничават по категирии папки. Може да се задава и ограничаване на операциите, които се извършват от съответния оператор в тези категории папки. Администрирането може да става и по типове документи, с които операторите работят.