Expo World

Целият свят в едно изложение

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор. Тема: Администриране

3. Категории папки

Администрирането на ниво категории папки ограничава достъпа на определени потребители до папки с документи, като папките се ограничават по категории папки. Може да се задава и ограничаване на операциите, които се извършват от съответния оператор в тези категории папки. Администрирането може да става и по типове документи, с които операторите работят.

3. Категории папки