Expo World

Целият свят в едно изложение

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор. Тема: Администриране

2. Достъп до фирма, достъп до сметкоплана и отчети на фирмата

В този урок ще се запознаете със следното:
– Администриране на достъпа на операторите до определени фирми;
– Администриране на достъпа на определени потребители до избрани сметки в сметкоплана;
– Администриране на достъпа на операторите до отчетите.

Тема Администриране