Expo World

Целият свят в едно изложение

Въвеждане на потребители- нива на достъп

В този урок се показва практически как се създават потребители с различни
права и нива на достъп до фирмите и функциите на ИСФУ Бизнес Навигатор.
Ще се запознаете с ролята на наблюдателя, оператора, отговорника и
администратора на системата.