Expo World

Целият свят в едно изложение

Антична Сердика

Четвърти клип популризира малко известни места

Четвъртият клип в рамките на Инициативата за популяризиране на малко известни местности и туристически обекти съвместно с представители на Асоциацията на екскурзоводите в България е посветен на крепостните стени на Антична Сердика. София – град с повече от 7 хилядолетия история, преживява своя разцвет през Римския период. От II век селището се сдобива и с крепости стени, бележейки началото на неговия най-голям разцвет.

Кампанията стартира първо в социалните канали на Министерството на туризма. Клиповете са на български език и със субтитри на английски език.

Линк към четвъртото видео.