Expo World

Целият свят в едно изложение

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор. Тема: Акцизи

Урок 1. Въвеждане на документи по ЗАДС, отчет по ЗАДС

Този урок съдържа следната информация:
– Работа с акцизни стоки.
– Особености при акцизните документи.
– Генериране на акцизен данъчен документ.
– Въвеждане на акцизни документи, касаещи акцизни стоки и отразяването им в акцизната данъчна декларация.
– Генериране на акзицна данъчна декларация и разглеждане полетата и особеностите при генерирането и.
– Дневник на складовата наличност. Бандероли. Инвентаризации.