Expo World

Целият свят в едно изложение

Видео -уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор. Тема: Акцизи

Настройки в базовите данни по ЗАДС- мерни единици, данъци, номенклатури

Обработка на фирми регистрирани по ЗАДС.
Настройки на данните на фирмата, на базовите данни на фирми работещи с
акцизни стоки.
Особености в мерните единици за тези фирми, специфика при дефиниране на
акцизите като данъци.
Обвързване на акциза с номенклатурните позиции.