Expo World

Целият свят в едно изложение

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор Тема: Акцизи

Настройки в базовите данни по ЗАДС- сметкоплан, данъчни складове

 

Обработка на фирми регистрирани по ЗАДС.
Дефиниране на сметки свързани с осчетоводяване на данни на акцизни стоки.
Сметки от група 30, 60 и 70.
Обвързването на партидите с акцизите.
Счетоводни сметки свързани с данъчните складове.
Дефиниране на данъчни складове.
Обвързване на данъчните складове със счетоводни сметки.