Expo World

Целият свят в едно изложение

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор Тема: Акцизи

Настройки в базовите данни по ЗАДС- типове документи

 

Обработка на фирми регистрирани по ЗАДС

Дефиниране на типове документи- настройки и особености на входящи документи
за постъпване на акцизни стоки в данъчен склад.
Изходящи документи за извеждане на стоките от данъчен склад.
Вътрешни документи за прехвърляне на стоки от акцизен в неакцизен склад.
Бандероли с допълнителни параметри за данните за бандероли.
Документи за изписване на фири по различните акцизни стоки.
Други функции съобразено с дейността на данъчният склад.