Expo World

Целият свят в едно изложение

Нова версия 8.05.01 на ИСФУ Бизнес Навигатор – ERP/CRM

Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.

Новости:

  1. 1. Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.

Във връзка с извънредната ситуация, и необходимостта за много от нашите клиенти да работят от вкъщи за по-дълъг период, въведохме възможност за безплатно използване на програмата.

 

  1. В таблицата на клиентите е добавена колона „Допълнителен номер“, както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.

 

  1. В таблицата на доставчиците е добавена колона „Допълнителен номер“, както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.

 

  1. Увеличен е срокът за изчакване при запис на информацията при проследяването на промените в базата данни.

Това може да помогне при някои по-бавни мрежи, когато се работи в режим на файл шеъринг.