Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци

Документи
Урок 5. Основен работен екран

В този урок се обясняват иконите, които се намират на основният работен екран на ИСФУ Бизнес Навигатор, как се работи с тях и за какво служат те.

Урокът запознава с всяка една икона – за какво служи, какво е нейното предназначение, и в кой момент е активна.

Показвате се следните функции:

 • Как се добавя нова папка.
 • Как се добавя нов документ в тази папка.
 • Как се използват иконите.

Подробно се обеснява всяка една икона и нейната роля в използване на софтуера или неговите автоматични функции за:

 • редактиране на документ;
 • триене на документ;
 • отпечатване на документ;
 • осчетоводяване на документ;
 • сторниране на документ;
 • деактивиране на документ;
 • специално отпечатване на документ;
 • търсене на документ;
 • плащане по фактура;
 • протоколи по ЗДДС;
 • потвърждаване на поръчка;
 • създаване на заявка към доставчик;
 • генериране на е-фактура;
 • редактиране на документи на пълен екран;
 • телебанкиране;
 • автоматично изписване по фактура от търговски център.