Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци

Тема: Документи
Урок 1. Автоматично разпределяне на общи разходи – мита и такси

Този урок запознава с автоматичното разпределяне на разходи в ИСФУ Бизнес Навигатор. Обяснява се подробно начина на автоматичното разпределяне на мита, такси, транспорт или други услуги, съпровождащи стоката.

Като първа стъпка е показано въвеждането на фактура в чужда валута, чрез която се създава таблица за разпределяне на разходите. След това се добавя се втори документ, напр. митническа декларация, чрез която се разпределят общите разходите пропорционално по всички артикули от входящата фактура.

От отчета Оборотна ведомост за аналитичнасметка се показва формирането на средната цена на тези артикули.

Аналогично се показва разпределянето на транспортни разходи на базата на фактурата за доставка на стоки.