Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци

Новости във версия 8.05.01

 

  1. Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.

 

  1. В таблицата на клиентите е добавена колона „Допълнителен номер“

 

  1. В таблицата на доставчиците е добавена колона „Допълнителен номер“

 

  1. Увеличен е срокът за изчакване при запис на информацията при проследяването на промените в базата данни.

 

Подробности и изтегляне страницата на Комерс Финанс:

http://www.cfinance.bg/download/downnav32.html