Expo World

Целият свят в едно изложение

Допълнителна възможност за обратна връзка по схемата за предоставяне на 51 млн. лв. на туроператори и туристически агенти

МТ създаде електронна поща с адрес: sunimt@tourism.government.bg

С цел осигуряване на постоянен достъп (24/7) и създаване на възможност за предоставяне на максимално точна и изчерпателна информация по Схемата за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 на стойност 51 млн. лв.,  освен на телефон +359 882291113 (достъпен в работно време от 9.00 до 17.30 часа), потенциалните кандидати могат да отправят конкретни запитвания на специално създадената за целите на схема електронна поща с адрес: sunimt@tourism.government.bg.

Напомняме, че кандидатстването за финансиране ще стартира на 8 февруари в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) и призоваваме заинтересованите лица да се запознаят още тази седмица с необходимите документи за кандидатстване, налични на този линк.