Expo World

Целият свят в едно изложение

Най-добрите предложения на банките за февруари

Ипотечен кредит, потребителски кредит, депозит

Февруари вече е тук, а с него и първите за годината корекции в условията по жилищни кредити. Паралелно с тях, промените в условията по депозити продължават своя ход. Тенденцията към все по-ниски лихви, клонящи към 0%, се запазва и през втория месец от новата година. Условията по продукти в голяма степен се запазиха такива, каквито бяха през януари, като ТОП предложенията в момента са:

Ипотечен кредит – Жилищен кредит

Лихвата по на най-добрият кредит през месец февруари е 2,70%, като тя не е обвързана с размера на дохода на кредитоискателя. За панелни жилища максималното финансиране е в размер на 45% от стойността на имота. Максимален срок – 35 години.

Параметрите на този ипотечен кредит са:

Недвижим имот на стойност 130 000 лв. Тип имот: Апартамент, панел.  Размерът на кредита, за който са направени изчисленията е 65 000 лв., а срокът на кредита  е 25 години.

Като цел на кредита е посочен  покупка на готов имот.

Нетният доход на кредитополучателя е в размер на 1 500 лв., а отговорността на кредитополучателя е и ограничена.

 Колко струва кредитът, който е споменат в примера

Изчисленията показват, че Годишният процент на разходите (ГПР) е в размер на 2,98%.

Месечна вноска за период от 300 месеца е 298,19 лв. По този начин общо изплатената сума възлиза на 91 553,06 лв.

За повече информация, коя е банката, която предлага ипотечен кредит с тези параметри може да намере на страницата с всички оферти за ипотечен кредит на moitepari.bg

Потребителски кредит без превод на заплата

Лихвата по този потребителския кредит е 4,70% за първата година и 6,40% за останалия срок на кредита.

Максималната сума по разглеждания кредит достига 60 000 лв., а минималната сума, за която може да се кандидатства е 1 000 лв. Максимален срок може да бъде до 10 години.

Параметрите на потребителски кредит без превод на работна заплата са:

Размер на кредита – 8 000 лв., със срок 3 години. Нетният доход на кредитополучателя  е в размер на 1 200 лв..

Изчисленията показват, че цената на кредита е:

Годишен процент на разходите (ГПР): 6,03%, а месечните вноски са 238,69 лв. през първата година и 242,86 лв. след това. Общо изплатена сума: 8 742,95 лв.

Срочен Депозит

Депозитът, който разглеждаме този месец е предназначен за физически лица. Минималната сума при откриване на този продукт е 1 000 лв., а минималният срок – 1 месец. Особеност на депозита е, че по време на договора не са позволени довнасяния на суми. Максималният срок, за който може да бъде открит депозита е 24 месеца.

Параметрите по този продукт са следните:

Сума на депозита е 50 000 лв., а срокът – 6 месеца.

Каква е доходността от този депозит

Ефективна годишна лихва (ЕГЛ) след 8% данък: 0,46%, а нетната сума, която ще получите на падеж ще бъде 50 115 лв.

Вижте още сравнения на депозити, за да разберете коя банка предлага продукта.

Иван Стойков

Старши финансов анализитор във финансовия портал MoitePari.bg