Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци

Тема: Данък добавена стойност (ДДС)

Този урок запознава с начина на генериране на отчетите по ЗДДС – дневниците на покупки и продажби и справка-декларация по ЗДДС.

За правилната работа при генериране на дневниците по ЗДДС се обръща внимание на типовете документи и техните основни характеристики, както и на данните за контрагентите – доставчици и клиенти. Водещото за правилното отразяване на ДДС за фирмата е използваният тип документ за покупки и/или продажби.

Отделните отчети за покупки и/или продажби се съхраняват като списък за избраните периоди, за които са генерирани. Показва се как се генерират и къде се записват текстовите файлове, необходими за подаване на отчетите по ДДС към НАП.

Подробно се разглеждат всички полета в Дневник на покупките, Дневник на продажбите, VIES декларация към отчета по ЗДДС. Те могат да се отпечатват стандартно или чрез специален печат, където има сборен ред на всяка колона на дневника.

При печат на Справката-декларация по ДДС се разглеждат полетата в нея.

 

Видео-уроци БН (cfinance.bg)

Youtube: https://youtu.be/RGq5mepmPqA

Facebook: Отчети по ЗДДС

Още по темата:

Плей-листата Данък добавена стойност (ДДС) съдържа следните видео-уроци:

  1. Отчети по ЗДДС
  2. Възстановяване на ДДС

Youtube: Бизнес Навигатор ИСФУ – Данък добавена стойност (ДДС)

Facebook: Данък ДДС – списък с видеоуроци