Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци: Тема: Данък ДДС

Урок 2. Възстановяване на ДДС

Този урок запознава как на база на автоматично генерираните отчети по ЗДДС може да се извърши процедура по възстановяване на ДДС, чрез прихващане на сумата за възстановяване през следващите два данъчни периода. За да се започне такава процедура през съответният данъчен период трябва да има резултат, който да е ДДС за възстановяване.

Обяснява се как се случва възстановяването на ДДС в Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP, какви стъпки се следват, какви полета се попълват за тази процедурата.

Показва и отпечатването на справката за извършеното приспадане на ДДС.

Урока обяснява и за Справка за доставките с нулева ставка. Тази справка се генерира отново на база на дневниците за покупки и продажби, като включва:

– общата данъчна основа;

– данъчната отнова със ставка 0%;

– данъчната основа на сделки, приравнени на 0%;

– и данъчната основа на услуги в ЕС.

Печатната форма на справката съдържа данните за 12 месеца преди избраният период.

 

Видео-уроци БН (cfinance.bg)

 

Данък добавена стойност (ДДС): 2. Възстановяване на ДДС

 

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци: Данък ДДС: Урок 2. Възстановяване на ДДС

 

Още по темата:

 

Бизнес Навигатор ИСФУ – Данък добавена стойност (ДДС)

 

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема: Данък добавена стойност (ДДС)

 

Плей-листата Данък добавена стойност (ДДС) съдържа следните видео-уроци:

  1. Отчети по ЗДДС
  2. Възстановяване на ДДС