Expo World

Целият свят в едно изложение

Насоки към работодателите във връзка с COVID-19 на работното място

Превенцията, правилното разчитане на симптомите и адекватни реакции в случай на положителен тест сред служителите са ключовите стъпки, споделят експертите

Общественото здраве е все повече във фокуса на бизнеса днес. Работодателите са отговорни за здравето на своите служители и могат да бъдат подкрепа в задаващата се нова вълна на Covid-19. Пандемията открои значимостта на експертите по здраве и безопасност и тяхната роля. Работодателите разбраха, че здравето и безопасността на работещите е приоритет и то не само за тях самите, а и за техните семейства, близки, приятели.

Здравето е наша лична собственост и отговорност, но когато става въпрос за общественото  здраве ние трябва да действаме отговорно спрямо обществото“ категорична е Мария Титопулу, доктор по социална медицина и зам. управител на компанията ЛОТ-КОНСУЛТ. „Когато опасността е близо до нас, понякога забравяме правилния метод за действие. В тези случаи е важно да имаме доверен и сигурен консултант до себе си, който е способен да даде адекватни и ефективни съвети и помощ. Имахме казус за контактно лице, чийто съпруг е бил положителен и притеснен работодателят беше готов да затвори магазина и да организира провеждане на тестове за COVID-19 на всички служители. Всъщност беше забравил, че трябва да се обади първо на РЗИ, да уведоми, да се направи тест на служителя, за да се види дали е положителен. След това да се предприемат по алгоритъм всички действия, които са необходими в случай, че има положителен резултат. Много е важно да действаме като екип, да можем да се обърнем за съдействие и да получим адекватно отношение в момент на тревога.“

Отговорният работодател е необходимо да осигури извършването на задължителната извънредна дезинфекция на работните места и помещенията, където е работил заразен с COVID-19 служител и контактните му лица. Ако, въпреки че не са имали контакт със заразеното лице, работодателят може да освободи част или всички служители от работа в офиса и да въведе изпълнението на трудовите им задължения от вкъщи. В случай, че служител е дал положителен PCR тест или очаква резултат от PCR тест, има положителен бърз тест и предстои да си направи PCR тест е важно да бъде изолиран. Експертите по здраве и безопасност определят основни насоки, в които работодателите е необходимо да предприемат конкретни действия.

Ако служител получи симптоми на работното място:

 • Обадете се на тел. 112, ако се нуждае от незабавна медицинска помощ (например при затруднено дишане)
 • Изпратете го веднага у дома, за предпочитане не с градски транспорт
 • Ако не може да си тръгне веднага, незабавно го изолирайте в отделно помещение
 • Уверете се, че носи предпазна маска
 • Посъветвайте го да се свърже с личния си лекар или със съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ) и следвайте техните инструкции
 • Потвърдете информацията за контакт с него
 • Почистете и дезинфекцирайте повърхностите и помещенията, с които е имал досег

Ако служител е с положителен тест за COVID-19:

 • Трябва да разполагате с процедури за връзка с органите по обществено здраве
 • Уведомете комитета/групата по условия на труд или длъжностното лице по ЗБУТ
 • Помогнете за проследяването на контактни лица, ако това е поискано от РЗИ. Предоставете информация за това кой може да е бил в контакт със служителя

Осигурете поверителност

 • Не споделяйте никаква лична информация или медицинска диагноза
 • Предоставяйте само необходимата информация на местните власти
 • Определете кога е необходимо да изискате медицинска документация, свързана с COVID-19

Подкрепете служителите с COVID-19

 • Уведомете служителите за възможностите за подпомагане от страна на компанията, ако има такива
 • Осигурете ресурси за психично здраве, включително информация за справяне със стигматизацията и дискриминацията на лица, които са били болни от COVID-19

От изключително значение е да бъде планирано връщането на работа след преболедуване. Работодателят е необходимо да се увери, че карантината е завършена и всички други изисквания за осигуряване на обществено здраве са изпълнени. Добре е да се обмислят алтернативни работни условия, например работа от вкъщи. Добрата комуникация ще помогне за идентифициране на всички необходими условия за безопасно завръщане на работа.

Експертите по здраве и безопасност съветват да се следват насоките, предоставяни от Министерство на здравеопазването, РЗИ, общопрактикуващите лекари и Службите по трудова медицина.

Много е важно да се проветряват работните помещения, да се използва максимално естествената светлина през деня, която предоставя максимално добри условия на труд. Колкото се може по-често да се дезинфекцират работните плотове, клавиатури, мишки, телефони. Извън работното си място да се ограничат струпванията на едно място, както и  положителната нагласа за психическото здраве.

 

 

***