Expo World

Целият свят в едно изложение

Видео-уроци по Бизнес Навигатор Заплати Payroll&HR

Тема Отсъствия:
Урок 1: Болнични. Изчисляване на болнични

Този урок запознава с въвеждане и изчисляване на болнични на назначено по трудов договор лице. Въвеждането на болнични става от индивидуалния календар на лицето.

Избира се тип отсъствие „Болнични“. Разплащателните пера са заложени в типа отсъствие, и автоматично се пренасят във фиша на лицето.

По-натаък в урока се разглежда на екран фиша на лицето с изчислената сума за болнични за първите три дни за сметка на работодателя. Този болничен се изчислява на база на среднодневното брутно възнаграждение за месеца с коефициент 70%, и се умножава по броя на дните, т.е 3 дни.

Върху тази сума се дължат осигурителни вноски, затова тя се включва в осигурителния доход на лицето. Това се отпределя от настройките в перото „Болнични за сметка на работодателя“.

 

Следва представянето на случай на болнични за цял месец, без отработени дни. Тогава базата за изчисляване на болнични за сметка на работодател се взема от последното споразумение към договора на лицето.

 

Бизнес Навигатор Заплати уроци: Отсъствия: 1. Болнични. Изчисляване на болнични – YouTube

 

Facebook

 

 

Още по темата:

 

Бизнес Навигатор Заплати – Отсъствия – YouTube

 

Видео-уроци по БН… – Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление | Facebook

Тази плей-листа съдържа следните видео-уроци

  1. Болнични. Изчисляване на болнични
  2. Отсъствия. Суми за минало време
  3. Справки за неизползвани отпуски
  4. Провизиране и признаване на провизии за отпуски
  5. Импорт на отсъствия

 

Подробна информация с всички уроци ще намерите на фирмения сайт на Комерс Финанс www.cfinance.bg