Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема Балансови отчети

Урок 2. Структура и генериране на Отчет за приходите и разходите (ОПР)

В този урок се разглежда структурирането, формирането и генерирането на балансови отчети в Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP.

Разглеждат се балансовите отчети, създадени в шаблоните според избрания модел на счетоводство по предмет на дейност на фирмата.

По-нататък в уракя се обяснява структурата на Отчета за приходи и разходи, дефиниран по НСС. Показан е начинът на добавяне на нови сметки, подсметки, интервал от сметки или партиди.

Разглежда се избора на величини и формули за правилното формиране на отчета.

Нагледно ще се запознаете с експортирането на ОПР в табличната форма в указани образци според НСС1.

Показани са и балансови отчети на английски език.

 

Видео-уроци БН (cfinance.bg)

 

Youtube: Балансови отчети: 2. Структура и генериране на ОПР

 

Facebook: Урок 2. Структура и генериране на Отчет за приходите и разходите (ОПР)

 

Още по темата:

Плейлиста Балансови отчети:

Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление | Facebook

Business Navigator ERP Software – YouTube