Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци Тема: Първи стъпки

Урок 1. Стартиране и създаване на фирма. Сметкоплан

В този урок ще се запознаете със следните функции:

– Достъп до Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP с пароли на достъп.

– Как се създава фирма в Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP – на база шаблон или на база на друга фирма.

– Базови данни на новосъздадената фирма.

– Разглеждане на сметкоплана. Добавяне, редактиране и изтриване на сметка.

– Добавяне на партиди, структурирани в дървовидна структура.

 

Видео-уроци БН (cfinance.bg)

 

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP уроци: Първи стъпки: 1. Стартиране и създаване на фирма. Сметкоплан. – YouTube

 

Facebook: Урок 1. Стартиране и създаване на фирма. Сметкоплан.

 

Още по темата:

Плейлиста :

Този плей-лист съдържа следните видео-уроци:

  1. Стартиране и създаване на фирма. Сметкоплан.
  2. Типове документи и периоди в нова фирма.
  3. Въвеждане на документи
  4. Операции с документи
  5. Отчети

 

https://www.facebook.com/BusinessNavigatorERP| Първи стъпки Facebook

 

Business Navigator ERP Software Първи стъпки – YouTube