Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор Връзки с клиенти CRM видео-уроци

Урок 4. Фактуриране в Бизнес Навигатор CRM

В този урок ще се запознаете с възможността за издаване на фактури директно от системата за връзки с клиенти (CRM) на ИСФУ Бизнес Навигатор.

От значение за тези функции са правата на достъп на потребителя, зададени при администриране на системата. Необходимо е също да са направени съответните настройки за папката за документи, за да може фактурите автоматично се отразяват и в счетоводството на ИСФУ Бизнес Навигатор.

Издадените фактури могат да се отпечатват в стандартен формат, или със специален печат по определен образец, създаден с дизайнера на документи.

 

Видео-уроци CRM (cfinance.bg)

 

Урок 4. Фактуриране в Бизнес Навигатор CRM

Още по темата:

Списъци за изпълнение:

Бизнес Навигатор Връзки с клиенти CRM… – Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление | Facebook

Този списък за изпълнение съдържа следните 11 (единадесет) видео-уроци:

  1. Индивидуална информация по клиенти
  2. Създаване на кореспонденция
  3. Изпращане по ел. поща на кореспонденция
  4. Фактуриране в Бизнес Навигатор CRM
  5. Управление на действията към клиент
  6. Управление персонала посредством график
  7. Управление на контактите към клиент

8.Управление на маркетинговите кампании- акции и етапи в акцията

  1. Шаблони на документи- съставяне и използване
  2. Целеви групи и сегментиране по клиенти
  3. Дизайнер на отчети в CRM