Expo World

Целият свят в едно изложение

Централна и Източна Европа са във фокуса на Европейски жилищен форум

Община Виена ще се представи във виртуалното изложение със щанд на общинското предприятие „Виенски жилища

Събитието се организира от неправителствената организация Habitat for Humanity. То има за цел да обедини различни участници в областта на жилищния сектор, за да обменят опит, да си сътрудничат и да позиционират жилищата като ключов двигател на устойчивите градове и икономическия растеж.

Предстоящото събитие, което ще се проведе онлайн, е посветено на важни теми от областта на жилищната политика. Организаторите са подготвили интересна програма, която вече е достъпна онлайн, а форумът ще се проведе от 16 до 19 ноември 2021 г. Той има за цел да представи ново мислене и иновативни решения за сложни жилищни предизвикателства, като жилищната политика и COVID-19, въздействието на климатичните промени и подкрепата на уязвимите групи, като се фокусира както върху ситуацията в глобален мащаб, така и в Централна и Източна Европа. Европейският жилищен форум приветства различни заинтересовани страни и практици, включително представители на местните власти, ангажирани с темата за достойни, достъпни и екологично устойчиви жилища. Към участниците могат да се присъединят влиятелни бизнес лидери, политици, учени, градостроители, архитекти, инвеститори, представители на международни и неправителствени организации, донорски агенции, социални предприятия, организации за жилищно финансиране, технологични компании, младежки организации, изследователи, адвокати и други.

Община Виена ще се представи във виртуалното изложение със щанд на общинското предприятие „Виенски жилища“ (Wiener Wohnen) – най-голямото общинско жилищно предприятие в Европа, което стопанисва, поддържа и управлява около 220 000 общински жилища, 6000 търговски помещения, над 47 000 паркоместа в гаражи и на открито, а това са имоти с обща площ 13 444 841 кв. метра. Да припомним, че 31 процента от виенчани (около 500 000 души) живеят в общинско жилище, а Община Виена е най-големият собственик на недвижимо имущество в Европа.

Участието във форума е безплатно, а регистрацията вече е отворена: https://europehousingforum.eu/registration/#

Повече информация за програмата можете да намерите тук: https://europehousingforum.eu/program/

Снимки:

Жилищна сграда с  жилища под наем Виена, Ной Леополдау, построена през 2020 г. ©  Irene Schanda