Expo World

Целият свят в едно изложение

Обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси, личен състав Бизнес Навигатор Заплати

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЕРСИЯ 7.37.01

 1. Данъчни облекчения за деца за 2021 г.
  За 2021 г. са променени сумите за данъчните облекчения за деца, които се приспадат от данъчната основа при годишното изравняване на ДОД.
  Начинът на изчисляване на облекчението не е променен.
  Моля при проверката на изчислените резултати да проверите следните настройки:
  – В меню „Базови данни – Годишна таблица за ДОД“ дали таблицата е попълнена.
  – В меню „Фирми – Настройки“, на страница „Общи“ дали е маркиран параметъра „Годишното изравняване на ДОД е ограничено до размера на ДОД за м.декември“.
  – Дали са въведени броя на децата и/или децата инвалиди на страница „Облагания“ в „Променливи данни“ на лицата.2. Бутон „Анализ състояние“ за едно лице
  Добавена е нова функция за анализ на състоянието на лицето, избрано на основния екран на програмата.
  За целта на основния работен екран е добавен нов бутон „Анализ състояние“. Ще го видите преди бутона за общо изчисляване.
  Функциите, които се изпълняват с този нов бутон, са аналогични на тези в точка „Анализ на състоянието“ от меню Заплати, но са ограничени до анализа само за избраното на основния екран лице.3. Актуализирана версия на програмата за дистанционна поддръжка
  Поради изтичане на срока на старата версия в тази инсталация е включена версия 14 на Тиймвюер. Начинът на работа с тази версия е без промяна.4. Гратисен период до 15.12.2021 г.
  Гратисният период за тази версия е до 15.12.2021 г. До тази дата клиентите с изтекъл абонамент трябва да го подновят.5. Файл за импортиране на празниците за 2022 г.
  Подготвен е файл за импортиране на празниците и неработните дни за 2022 г. с наименование Praznici-2022.NAV.
  Можете да го импортирате от меню „Базови данни – Години“. Изберете 2022 г. и на страница „Празници“ натиснете бутон „Импорт“.
  Ако 2022 г. я няма в списъка при вас, първо трябва да я добавите.

 

 

Всички новости са подробно описани във файла Readme.txt, който се зарежда при инсталацията на програмата.

Публикувани са видео-уроци на адрес: http://www.cfinance.bg/uroci-bnz.html

 

Комерс Финанс АД                                              1000 София, ул. “Г.Бенковски” № 21

тел. 02-986-12-34, 02-981-72-26, 02-986-78-32, 02-986-12-32, 02-980-24-32

е-mail: biznav@cfinance.bg

WWW.CFINANCE.BG