Expo World

Целият свят в едно изложение

По-висока смъртност при мъжете

С най-висок прираст са областите Видин (19.7%), Перник (12.8%), Варна (12.7%),

През четвъртото тримесечие на 2021 г. (40-тата – 52-рата седмица) броят на умрелите лица е 45 812, а коефициентът на обща смъртност[1]26.7. Смъртността при мъжете е по-висока (28.2‰) в сравнение с тази при жените (25.4‰). Спрямо същия период на 2020 г. смъртните случаи се увеличават с      1 841, или с 4.2%, докато спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 15 099, или с 49.2%.

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 44-тата седмица (1 ноември – 7 ноември) – 4 139, или 31.4 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи през четвъртото тримесечие на 2021 г. има през 52-рата седмица – 3 000 лица, или 22.8‰.

През четвъртото тримесечие на периода 2016 – 2021 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдаваме нарастване на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 70 до 79 години.

В деветнадесет области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година. С най-висок прираст са областите Видин (19.7%), Перник (12.8%), Варна (12.7%), Добрич (12.4%) и София (столица) (11.2%). В останалите девет области е налице спад в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Смолян       (-8.9%), Разград (-6.1%), Търговище (-4.4%), Силистра (-3.7%) и Шумен (-3.5%).