Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор – ERP/CRM/HR and Payroll – 15% Великденска отстъпка

Отстъпката е валидна до 30.04.2022 г. в цялата страна

Комерс Финанс АД, разработчик на най-добрия счетоводен софтуер на българския пазар, честити на всички свои клиенти предстоящите Великденски празници и обявява за всички продукти от серията „Бизнес Навигатор“

15% ВЕЛИКДЕНСКА ОТСТЪПКА

Отстъпката важи за:

– закупуване на нови програмни продукти;

– разширение на закупени версии до по-висока.

Отстъпката е валидна до 30.04.2022 г. в цялата страна.

http://www.cfinance.bg/otstapka-Velikden.html

Посетете Интернет страницата на Комерс Финанс АД на адрес www.cfinance.bg и разгледайте подробно програмните продукти Бизнес Навигатор, Връзки с клиенти (CRM) и Бизнес Навигатор Заплати. Имате право да инсталирате безплатна демонстрационна версия, която съдържа всички функции и автоматични операции. Ограничена е по брой документи. С демо-версията можете да въведете и осчетоводите до 500 бр. документа. За Бизнес Навигатор Заплати ограничението на демо-версията е за работа до 5 лица.

Можете да разгледате подробната online документацията на програмните продукти и да се запознаете с всички функционални възможности на Бизнес Навигатор Счетоводство&ERP, Връзки с клиенти (CRM) и Бизнес Навигатор Заплати (Payroll&HR).

Публикувани са видео-уроци за работата с програмните продукти, които нагледно ви показват работата по въвеждането на данни и богатата информационна система на справки и отчети. Можете да ги стартирате директно през Интернет, или да си ги свалите и пуснете на вашия компютър.

За настоящите клиенти е публикувана и информация за новостите в последните версии, датите за уебинари по основен курс на обучение и специализирани курсове на различни теми през м.04.2022 г.

На страницата на Комерс Финанс ще намерите и много друга полезна информация за цените на закупуване и актуализация на програмите, за дейността на фирмата, и данни за нейните дистрибутори в повечето градове на страната.

Комерс Финанс АД

1000 София, ул. „Г.Бенковски” № 21

тел. 02 986-12-34, 02 981-72-26, 02 986-78-32, 02 986-12-32, 02 980-24-32

е-mail: biznav@cfinance.bg

http://www.cfinance.bg/

https://www.facebook.com/BusinessNavigatorERP/

https://www.youtube.com/channel/UCLgZuzx2nLpGWQSIx8BTbAQ

https://www.youtube.com/channel/UCSSUrqpHaodonQq1Pji5Fxw