Expo World

Целият свят в едно изложение

Кои банки са с най-ниски такси при онлайн преводи

С повишаването на банковите такси клиентите на банките все по-често търсят варианти

Сигурен начин за достъп до вашите акаунти, управление на плащания, проверка на вашите извлечения и много повече, 24 часа в денонощието. Също чрез услугата спестявате не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси.

С повишаването на банковите такси клиентите на банките все по-често търсят варианти, с които да понижат разходите, които заплащат във връзка с изпълнение на стандартни банкови операции – като преводи. Стандартните банкови операции, извършвани в клоновата банкова мрежа (теглене на суми на каса, нареждане на превод и др.) бяха сред таксите, които са с най-високи повишения. По всичко личи, че банковите институции предприеха отдавна отлагани мерки, целящи дигитализация на предлаганите услуги и ограничаване на операции, извършвани в клонова мрежа. Началото беше поставено с кризата на Covid-19 и продължава да бъдат полагани сериозни усилия в това направление. Съвсем скоро беше въведена услугата превод на суми, които се извършват през SIM карта на мобилен оператор.

По всичко личи, че клиентите все повече използват алтернативните канали за извършване на стандартни банкови операции, като самите банки отчитат ръст между 50% и 70% в разплащанията, извършени през дигиталните канали.

Такси за вътрешнобанкови преводи

 

Ето как изглеждат най-ниските такси за вътрешнобанкови преводи, наредени от Интернет/ Мобилното банкиране между сметки на един и същ клиент и между сметки на отделни клиенти:

Както е видно от таблицата, която е извадка от тарифите на банките за физически лица, вътрешнобанковите преводи между отделни сметки на един и същ клиент е без такса. При превод в същата банка, иницииран през Интернет банкирането, между сметки на отделни клиенти, таксата средно е 0.50 лв.

 

Таксите за междубанкови преводи – между сметки в отделни банки:

 

Банка Чрез БИСЕРА
1 TBI 0.50 BGN
2 RaiMobile 0.80 BGN
3 ОББ – Mobile 0.90 BGN
4 Пощенска – m-post 0.95 BGN
5 MyFibank 1 BGN
Allianz – M-bank 1 BGN
CCB – Mobile 1 BGN

 

По-често използваната опция при извършване на разплащания от своя страна – такса за междубанков превод, извършена през Интернет банкирането, е между 0.5 лв. и 1.00 лв.

 

*Посочените такси са валидни към 16.05.2022 година

 

Десислава Николова

Финансов анализатор в портала MoitePari.bg