Expo World

Целият свят в едно изложение

Виена отпуска допълнителна енергийна помощ за 650 000 домакинства

В допълнение към австрийския пакет с антиинфлационни мерки Виена стартира допълнителна програма за енергийна помощ на населението

домакинства

В допълнение към австрийския пакет с антиинфлационни мерки Виена стартира допълнителна програма за енергийна помощ на населението в австрийската столица.

 Финансовата тежест за виенските домакинства се е увеличила заради покачващите се цени на енергията в Австрия. На 15 март кметът на Виена Михаел Лудвиг представи първия пакет от мерки за подпомагане на гражданите на стойност 124,3 милиона евро. Около 260 000 души ще получат до края на месеца по 200 евро, без да е необходимо да подават молба за тази помощ. Молба могат да подадат около 26 000 самотни майки, които ще получат допълнително по 100 евро.

На 14 юни беше представен и следващият пакет, наречен „енергиен бонус“. В рамките на този „енергиен бонус“ близо 650 000 домакинства ще получат по 200 евро като помощ заради повишените цени на енергията. В комбинация с всички текущи мерки за енергийна помощ във Виена, особено засегнатите от увеличенията домакинства ще получат общо до 1000 евро компенсации.

Финансовата помощ е предвидена не само за социално слабите, а и за хората със средни доходи във Виена. Това са едночленните домакинства с годишен доход до 40 000 евро бруто, за семействата – до 100 000 евро бруто.

Общината създава и „Комисия по честността“, която ще наблюдава развитието на международните енергийни пазари и ще заседава два пъти годишно. Това ще гарантира най-евтините енергийни доставки на гражданите и бърза реакция при понижение на цените. Енергийното общинско предприятие „Виенска енергия“ (Wien Energie) се отказва от прекъсване на електроенергията и топлоподаването на домакинствата, които имат дължими суми. Въвежда се и възможността дължимото да се изплаща на части в продължение на 18 месеца. Община Виена се отказва през следващите две години от дивидентите, дължими в градския бюджет от общинските енергийни и транспортни предприятия.

 

Снимка:

© Filmspektakel