Expo World

Целият свят в едно изложение

Покана за курсове с практическо обучение – ИСФУ Бизнес Навигатор и ПП Бизнес Навигатор Заплати

Обучението е през месец септември 2022 г.

Уважаеми дами и господа,  Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор Ви предлага  уебинари и присъствени курсове, организирани от Комерс Финанс АД през месец септември 2022 г.

Провеждат се присъствено в компютърната зала на Комерс Финанс АД , София, ул. Г. Бенковски 21 и като уебинари  с платформата Team Viewer Meeting

 

ИСФУ Бизнес Навигатор

 

1.Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

 

05.09.2022 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен

 

  1. Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор

 

08.09.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

  1. Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

 

26.09.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

  1. Балансови отчети, генератор на балансови отчети – настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор

 

07.09.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

  1. Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат

 

15.09.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

  1. Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор

 

27.09.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

  1. Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор

 

12.09.2022 от 09:30 – 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

 

ПП Бизнес Навигатор Заплати

  1. Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати

 

20.09.2022 от 09:30 – 12:30 ч. и 13:30 – 15:30 ч. Присъствен

 

  1. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати.

 

16.09.2022 от 09:30 – 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч. Уебинар

 

 

Уебинари с платформата Team Viewer Meeting

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.

Ще Ви изпратим и цялата практическа програма и допълнителна информация за уебинара.

 

Участниците трябва да имат стабилна връзка с интернет.

Желателно е достъпът да става през компютър, на който да са инсталирани камера и микрофон за участие в дискусиите и задаване на въпроси към лектора по време на обучението.

 

След уебинара се издава сертификат на база на предаден и решен пример със задачи!

 

Уебинарите се провеждат в обявените дати и часове и не се записват.

 

Присъствените курсове се провеждат в компютърната зала на Комерс финанс АД, с индивидуално работно място и компютър за всеки участник.

 

Местата са ограничени до 10 участници за присъствените курсове и до 30 участници за уебинарите.

 

За повече информация и записване:

GSM: 0879-605 248;

тел.: 02 986 77 22; 02 986 12 34

 

Изпратете Вашата заявка и на е-mail:

kurs@cfinance.bg

 

Цена за курс 6 учебни часа е 50 € (без ДДС)

В цената на закупуване на нов продукт влиза безплатен курс от 6 ч. за ИСФУ Бизнес Навигатор и за БН Заплати. Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.