Expo World

Целият свят в едно изложение

Мобилността и индустриалните зони и паркове ще бъдат стратегически операции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

„След Гергьовден се очаква да бъде обявена фаза 1 на интегрираните териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“ Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева по време на проведения днес форум „Индустриалните зони – растеж […]

„След Гергьовден се очаква да бъде обявена фаза 1 на интегрираните териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“ Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева по време на проведения днес форум „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“ с участието на заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министъра на иновациите и растежа Александър Пулев.

За финансирането на интегрираните териториални инвестиции се разчита и на още пет програми, чийто бюджет е съфинансиран с европейски средства. По фаза 1 чрез ИСУН кандидатите ще подават концепция за дадена инвестиция, която включва резюме на предвидените инвестиции, основни партньори и бюджет, обясни Бонева. Надявам се регионалните съвети за развитие да приоритизират концепциите и наесен да стартира фаза 2 – подаване на пълно проектно предложение.

Сред ключовите изисквания към концепциите за интегрирани териториални инвестиции е партньорският подход и отключващият ефект по отношение на развитието на територията. Идеята е да няма работа „на парче“, а комбиниране на секторни инвестиции. Така на практика Програма „Развитие на регионите“ надгражда секторния подход. Предвиждат се отново финансови инструменти и комбинирано финансиране, като на форума бяха показани успешни примери в тази насока – Бургас, Ямбол, Враца, Русе и др.

Стратегически операции по програмата ще бъдат мобилността и индустриалните зони и паркове.

Инвестициите по градския приоритет на ПРР с общ бюджет в размер на 1 млрд. лв. са фокусирани в десетте най-големи градски общини, като вече няма да има ограничение за територията на общинския център, т. нар. строителни граници на града. За първи път ще има заделени регионални бюджети в шестте региона за планиране с над 56% средства целево за Северна България. Това ще бъде направено по втория приоритет, насочен към 40 по-малки общини. Общият размер на бюджета за регионалния приоритет е над 2,5 млрд. лв.