Expo World

Целият свят в едно изложение

Европа нареди Гентерологичната клиника на ИСУЛ в топ 7

Клиниката е финалист за  осмото издание на BALKAN MEDICAL AWARDS 2023, което ще връчи з латните си статуетки на 5 май 2023  г. от 19  ч. в ОТО Event Room в хотел Санкт Петербург – Пловдив. През 2023 г. екипната работа донася на Клиниката по гастроентерология […]

Клиниката е финалист за  осмото издание на BALKAN MEDICAL AWARDS 2023, което ще връчи з латните си статуетки на 5 май 2023  г. от 19  ч. в ОТО Event Room в хотел Санкт Петербург – Пловдив.
През 2023 г. екипната работа донася на Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“ отличието на European Crohn´s and Colitis Organisation (Европейската организация за болест на Крон и улцерозен колит) за активното участие в създаването на единна европейска платформа за хронични възпалителни чревни заболявания ( Top UR-CARE Recruiter 2022) , което нарежда Клиниката сред 7-те най-активни центъра в Европа.
Създадена година след учредяването на Исул през 1950 г., катедрата по г астроентерология е била под ръководството на акад. д-р Ташо Ташев като първа учебна структура в Европа. Катедрата по гастроентерология и диететика – на база Клиниката по гастроентерология, изиграва голяма роля за развитието на гастроентерологията в България и формирането на гастроентерологичната мрежа в страната.
Днес Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“ и Катедрата по гастроентерология на Медицински факултет към Медицински университет-София е модерна съвременна база с широк набор високотехнологична апаратура и водещи специалисти на национално и международно ниво. Осигурява прецизна диагностика, ефективна терапия и профилактика на пълната гама гастроентерологични заболявания.
Благодарение на винаги поддържаната най-модерна апаратура, високи научни познания и практически умения на колектива, в Клиниката са въведени и утвърдени за страната широк набор високоспециализирани ендоскопски, под ехографски /ехо-ендоскопски контрол интервенционални процедури на коремните органи и ретроперитонеум и други диагностични и терапевтични методи в областта на гастроентерологията.
Клиниката по гастроентерология към Катедрата по гастроентерология на Медицински факултет към Медицински университет-София е водещата университетска структура в страната в областта на гастроентерологията
В нея се извършва голям обем, разнообразна учебно-преподавателска дейност на студенти по медицина, специализанти и докторанти по гастроентерология.
По линия на СДО в Клиниката се провеждат основният курс и изпитът за придобиване на специалност по гастроентерология, както и обучението, усъвършенстването и сертифицирането на медицинските специалисти от цялата страна за придобиване на всички нива на компетентност на конвенционалната и интервенционална абдоминалната ехография и гастроинтестинална ендоскопия, за извършване на инвазивни диагностични и терапевтични процедури с умерена и голяма сложност.
През 2015 г. екипът на Клиниката по гастроентерология регистрира Дружество на младите гастроентеролози, което е втората такова структура в Европа. Във времето ежегодно се организира и провежда в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и Медицински Университет-София Национален конгрес за млади гастроентеролози, който дава възможност на студенти, докторанти, специализанти и млади лекари да участват и представят своя клиничен и научен опит.
От създаването на ИСУЛ и Катедрата по гастроентерология досега са защитени над 40 гастроентерологични дисертации за присъждане на степента „доктор на медицинските науки” и „доктор”. През същият период са реализирани 24 хабилитации. За последните 10 години в Клиника по гастроентерология са завършени успешно над 25 научни проекта, финансирани от Медицински Университет – София, Фонд „Научни изследвания“ към МОН, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към МОН.
На научния колектив на клиниката са присъдени редица престижни международни и национални отличия, сред които National Scholar Award на United European Gastroenterology Week (Европейското дружество по гастроентерология), Young Investigator Award на American Pancreatic Association (Американската панкреасна организация), отлични разработки на Национален конгрес по гастроентерология, Национална конференция по хепатология, Национален конгрес за млади гастроентеролози и други.