Expo World

Целият свят в едно изложение

Иновации за по-добро образование

Във всекидневието ни се сблъскваме с бързи промени и новаторски идеи, които се появяват благодарение на научни открития и технологичен прогрес. Забързани в ежедневието, може би, не се замисляме, но ето само няколко примери, които ни показват как науката и […]

Във всекидневието ни се сблъскваме с бързи промени и новаторски идеи, които се появяват благодарение на научни открития и технологичен прогрес. Забързани в ежедневието, може би, не се замисляме, но ето само няколко примери, които ни показват как науката и технологиите непрекъснато променят начина, по който живеем и функционираме в съвременния свят.

Мобилни приложения и устройства. С появата на смартфоните и разнообразието от мобилни приложения, нашето ежедневие се промени революционно. Сега можем да комуникираме, да получаваме новини, да правим покупки и да получаваме услуги на всяко време и от всяко място.

ADVERTISING

Електронна търговия, социални мрежи и комуникация. Онлайн пазаруването е променило начина, по който се сдобиваме с продукти. Благодарение на технологиите, вече можем да пазаруваме от своите домове и да получим доставка на продуктите директно до вратата си. Платформи като Facebook, Instagram и Twitter промениха начина, по който се свързваме и споделяме информация с приятели, семейство и колеги. Сега можем да поддържаме връзка с хора от целия свят и да споделяме моменти от нашия живот в реално време.

Изкуствен интелект. Все по-сериозното развитие и навлизане на изкуствения интелект ще промени начина, по който работят различни индустрии. Роботи и автоматизирани системи вече се използват в производството, здравеопазването, финансите и други сфери, което подобрява ефективността и качеството на предлаганите услуги.

Екологични иновации. Научните открития и технологичния прогрес допринасят за разработването на екологични решения и алтернативни източници на енергия. Слънчеви и вятърни електроцентрали, електромобили и биоразградими материали са само някои от иновациите, които помагат за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

И понеже съвременния свят не беше така добре подготвен за настоящата дигитална революция, трябва да се постараем да подготвим по-добре децата. Именно STEM образованието е тази идея, която се стреми да подготви следващото поколение ученици за предизвикателствата и възможностите, които предлага съвременният високотехнологичен свят.

Какво е STEM образование? STEM е акроним, който обхваща областите на наука (Science), технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics). Това образователно направление е насочено към развиване на ученическите умения в тези ключови области, като ги насърчава да мислят критично, да решават проблеми и да прилагат научни познания в практически контекст.

„Основната цел на STEM образованието е да предостави на учениците новаторски и интегриран подход към ученето, който ги подготвя за бъдещи професионални роли и изисквания. Чрез STEM, учениците развиват важни умения като аналитично мислене, проблемно решаване, сътрудничество и комуникация, които са ключови за успеха им във все по-дигитализирания свят“, споделя Никола Гечев, Директор Корпоративни продажби на Vivacom, една от компаниите, които помагат на училищата да изградят и развият подобни SТЕМ центрове.

Какви технологии се ползват в STEM образованието?

Възможностите са много и разнообразни и ще продължават да се развиват доста динамично. Но добрата новина е, че вече и в България се предприемат конкретни стъпки за насърчаване и развитие на STEM образованието. Училищни центрове, фокусирани върху STEM, започват да се изграждат в страната. Държавни и общински училища имат възможност да кандидатстват за проекти за финансиране на изграждането на високотехнологични класни стаи. Ето и някои от технологиите, които вече функционират в редица „умни“ стаи в България:

Роботика и програмиране. Учениците се запознават с основите на програмирането и създават роботи, които могат да изпълняват различни задачи. Това им помага да развият логическото мислене и да усъвършенстват уменията си за решаване на проблеми.

Виртуална и разширена реалност. Технологиите за виртуална и разширена реалност предоставят учениците възможност да изследват и взаимодействат с виртуални среди, което ги подпомага в учебния процес и ги води към по-добро разбиране на сложни концепции.

3D принтиране. Технологията на 3D принтирането позволява на учениците да създават физически обекти от виртуални модели. Това им дава възможност да тестват и прототипират свои идеи и да научат как да превръщат въображението си в реалност.

Интернет на нещата (IoT). IoT представлява свързването на устройства и предмети към интернет, което позволява събирането и анализа на данни. Учениците могат да изследват и създават проекти, които използват IoT технологии за създаване на умни системи и приложения.

Целта на използването на тези технологии в STEM образованието е да включи учениците в активно и практическо учене. Те имат възможността да експериментират, да тестват и да създават неща, което ги мотивира и развива тяхната креативност и иновативно мислене.

Важно при изграждането на интерактивните класни стаи е те да са съобразени с профила на училището. Целта е максимално доближаване на учениците до реалната среда в сферата, в която искат да се развиват, обясняват от Vivacom. В партньорство с МОН, телекомът е оборудвал училища, в Шумен и Варна например, със специални проектори, 3D принтери, VR очила, със специални софтуери, чрез които учениците да могат наистина да се докосват до това, което им предстои в професионалната им реализация. А благодарение на 5G мрежата на Vivacom, връзката между всички тези технологии е бърза и безкомпромисна.

В заключение, STEM образованието предлага интегриран и иновативен подход към ученето, съчетавайки наука, технологии, инженерство и математика. Чрез използването на различни напреднали технологии, STEM образованието цели да развие ученическите умения, необходими за успешното им представяне в бъдещия свят на наука и технологии.