Expo World

Целият свят в едно изложение

Техническият университет – София ще участва в 87-то Международно солунско изложение

Техническият университет – София ще участва в 87-то издание на Международното солунско изложение  – Thessaloniki International Fair 2023, което ще се проведе от 9-ти до 17-ти септември 2023 г. в Международния изложбен център в Солун. Тази година България е страна-почетен […]

Техническият университет – София ще участва в 87-то издание на Международното солунско изложение  – Thessaloniki International Fair 2023, което ще се проведе от 9-ти до 17-ти септември 2023 г. в Международния изложбен център в Солун.

Тази година България е страна-почетен гост на изложението, а Техническият университет – София ще се представи със свой щанд в българския павилион. Посетителите ще могат да се запознаят с предлаганите от ТУ – София бакалавърски и магистърски програми, с акцент върху тези на английски, немски и френски език, както и с възможностите за докторантури и съвместни научно-изследователски проекти.

Ректорът на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов  ще направи специална презентация на водещото висше техническо училище в България и региона, където се обучават 11 500 студенти, от които 750 чужденци, в т.ч. и от Гърция, както и 300 докторанти. Техническият университет – София подготвя широкопрофилни специалисти в най-съвременните направления – интелигентни системи и изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, информационни и комуникационни технологии, роботика, мехатроника, авиация, енергетика и др. ТУ – София е изградил и участва в пет Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. Най-голям от тях е Националният център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“, намиращ се на територията на ТУ – София. В него се помещават 16 научно-изследователски лаборатории и се провежда висококачествена изследователска дейност за създаване и трансфер на технологии и иновативни решения към бизнеса, индустрията и регионите.

ТУ – София има сключени над 150 договора с чуждестранни университети и научно-изследователски институти и работи активно по програма „Еразъм+“, програма „Хоризонт  2020“, „Хоризонт Европа“  и др.

Като един от деветте членове на Европейския технологичен университет EUt+, ТУ – София ще предложи на своите студенти възможности за обучение в различни кампуси и получаване на единна европейска диплома, а на преподавателите и изследователите участие в съвместни проекти, в изпълнение на една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на общоевропейско образователно пространство и развитие на науката и технологиите.

Международното солунско изложение ще представи всички новости и актуални тенденции в технологиите, иновациите, опазването на околната среда, енергетиката, образованието, стартиращите фирми и електронното управление.  Ще участват 1500 изложители, 382 малки и средни предприятия, представени чрез 49 камари, а 18 държави ще имат официални щандове. Програмата включва девет тематични събития и извън чисто изложбения си характер ще бъде многостранна с богато съдържание от различни области – култура, икономика, общество, технологии, образование и спорт. По време на изложението се предвижда широко участие на представители на гръцкото правителство, държавни институции и администрация.

Българското участие в най-важното бизнес, финансово, социално и културно събитие в Югоизточна Европа за 2023 г. ще бъде на най-високо институционално ниво, като се очаква да присъстват президентът Румен Радев, министър-председателят академик Николай Денков и много министри от българското правителство. България ще бъде представена от 60 предприятия от сектори като енергетика, кръгова икономика, индустрия, иновации, технологии, храни, транспорт, логистика, козметика, туризъм, суровини, опаковки и услуги. Интересът на българските предприятия към изложението е много голям и в тази рамка се очакват над 1000 срещи с гръцки фирми. Предвидена е и богата културна и спортна програма с участието на български музиканти, артисти, спортисти и др.

Чрез своето участие в 87-то Международно солунско изложение Техническият университет – София се надява да намери нови партньори, както от сферата на висшето образование и научните изследвания, така и от бизнеса, не само от Гърция, но и от други страни-участнички.

 

За контакти и допълнителна информация:  
Отдел „Връзки с обществеността“

тел.: (02) 965 25 95

тел.: (02) 965 28 43

тел.: (02) 965 28 45

e-mail: pressoffice@tu-sofia.bg

www.pressoffice.tu-sofia.bg