Expo World

Целият свят в едно изложение

Агенция по заетостта стартира през октомври кампания „Да работиш (е) яко!“ с 84 събития в цялата страна

Агенция по заетостта организира през октомври 84 събития в цялата страна, обединени под наслов „Да работиш (е) яко!“. Целта е да бъдат достигнати неактивните лица на пазара на труда – от най-големите градове, до най-малките населени места. Така ще се […]

Агенция по заетостта организира през октомври 84 събития в цялата страна, обединени под наслов „Да работиш (е) яко!“. Целта е да бъдат достигнати неактивните лица на пазара на труда – от най-големите градове, до най-малките населени места. Така ще се осигури помощ на тези, които често срещат трудности при своята професионална реализация поради регионална специфика, трудова мотивация, необходимост от квалификация и т.н.

В рамките на кампания „Да работиш (е) яко!“ само през октомври Агенцията ще бъде домакин на 45 трудови борси, 10 от които – в Северозападна България, 35 информационни събития и 4 кариерни форума. Експертите от бюрата по труда в страната ще популяризират възможностите за заетост и професионално развитие, както и различните инициативи за осигуряване на качествени работни места, образование и обучение.

Трудовите борси, организирани от Агенцията – 45 в цялата страна, са планирани предимно в по-малки населени места и в региони с по-високо равнище на безработица. Чрез директните срещи трудовите посредници от бюрата ще съдействат за осъществяването на личен контакт между търсещи работа и работодатели. Те ще запознаят присъстващите с възможностите за работа в страната и чужбина, за придобиване на професионална квалификация и за всички останали услуги на бюрата по труда.

Чрез съчетание на забавление и информационна част, на открито ще бъдат организирани и 35 информационни събития. Присъстващите ще могат да чуят разкази за успешната професионална реализация на популярни изпълнители, които ще се включат в програмата. Успоредно с това ще бъде предоставяна индивидуална подкрепа за всеки, който има нужда. Информационните събития са планирани в по-малки населени места в цялата страна. Първото от тях – в с. Долни Цибър, община Вълчедръм, което се проведе на 2 октомври (понеделник), събра близо 60 жители на населеното място. Те се запознаха с начините за включване в трудовия пазар, подкрепата за заетост чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и проявиха интерес към услугите на Агенцията по заетостта.

4 са големите кариерните форуми, които Агенция по заетостта планира през октомври в рамките на кампания „Да работиш (е) яко!“ и ще бъдат проведени в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. И при тях трудовите посредници ще бъдат на разположение на всички, които имат желание да получат информация за услугите на Агенцията и възможностите за включване в проекти, програми и мерки, които институцията изпълнява.

Основен участник в кампанията „Да работиш (е) яко!“ са работодателите от цялата страна. Планираните събития ще дадат възможност да попълнят своите екипи с работници и служители, които отговарят на желаната от тях квалификация.

Повече информация може да бъде намерена в най-близкото бюро по труда и на сайта на Агенция по заетостта.

Заповядайте!

 

Кампанията се организира в изпълнение на проект BG05M9OP001–1.017-0001 „Готови за работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост и проект  BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.