Expo World

Целият свят в едно изложение

Нов онлайн асистент помага в имиграционната служба на Виена

От края на февруари Службата за имиграция и гражданство на община Виена разполага с нов онлайн асистент. Сайтът на администрацията е изцяло преработен, а сложните закони са обяснени на разбираем език. Основното в реформата на услугата от самото начало е […]

От края на февруари Службата за имиграция и гражданство на община Виена разполага с нов онлайн асистент. Сайтът на администрацията е изцяло преработен, а сложните закони са обяснени на разбираем език.

Основното в реформата на услугата от самото начало е улесняването на комуникацията с гражданите. В текстовете става дума за сложни правни въпроси, които трябва да се прилагат абсолютно точно в съответствие със законите. В същото време информацията трябва да е обяснена по достъпен за всички граждани начин, обяснява заместник-кметът по въпросите на  интеграцията Кристоф Видеркер. Преди въвеждането на новата услуга трудности е имало особено при първото подаване на документи. Често гражданите са записвали часове в грешен отдел, поради което те са отменяни. Сега кандидатстващите за разрешение за пребиване във Виена могат да избират различни опции за отговор, докато намерят правилния вид виза.

На новия уебсайт са описани различните видове разрешения за пребиваване, както и условията и сроковете за подаване на необходимите документи. Онлайн запазването на час също е свързано директно със съответния отдел. Ако възникнат неясноти при четене на условията, въпросникът може да бъде стартиран отново по всяко време. Онлайн асистентът ще се актуализира редовно, а гражданите са поканени да правят предложения за подобряване на въпросника.