Expo World

Целият свят в едно изложение

Индустриалните зони привличат все повече чужди инвестиции у нас

Община Казанлък е финалист за Balkan Business Awards 2024,  връчват наградите тази вечер в София   Развитието на индустриалните зони превръщат България привлекателна зона за чуждестранните инвестиции, които вече бележат ръст, отчитат от   Националната компания „Индустриални зони“.  Общините, които са основни двигатели в […]

Община Казанлък е финалист за Balkan Business Awards 2024,  връчват наградите тази вечер в София
 

Развитието на индустриалните зони превръщат България привлекателна зона за чуждестранните инвестиции, които вече бележат ръст, отчитат от   Националната компания „Индустриални зони“. 

Общините, които са основни двигатели в развитието на тези зони, са във фокуса на  д есетото юбилейно издание на Balkan Business Awards, посочват о рганизаторите  на форума Global Media, част от международната платформа за сътрудничество – GLOBAL LEADERS.  Церемонията ще се състои на 07.05.2024 г. в 5-звездния Hyatt Regency Sofia.

Финалист за златните статуетки  е н ай-големият необластен град в България – Казанлък, с население близо 80 000 души на площ от 640 кв. км. и с мрежа от 20 селища. Водещ сектор в общината е преработваща промишленост, а п редприятията в сектора са създали 74.78% от общата произведена продукция.

В изминалите години Казанлък се утвърди като индустриален град, създадена е индустриална зона от ново поколение. Тя е публично съвместно дружество между община Казанлък и Националната компания Индустриални зони.

Индустриалната зона Казанлък се очаква да създаде условия за развитието на бъдеща производствена и бизнес инфраструктура, което ще допринесе за засилване на инвестиционната активност на региона ще подпомогне дългосрочното развитие на общината.

Зоната създава инвестиционен стимул и институционална подкрепа,  цялостно повишаване на ефективността, осъществяване на дейност в бизнес среда с концентрация на финансови, производствени и човешки ресурси, повишена достъпност до транспортни канали за дистрибуция, достъп до технологии, обмяна на информация и опит, първокласна локация с транспортни връзки, както и добре развита бизнес и градска инфраструктура.

Тя е подходяща за правене на бизнес с висока добавена стойност, развитие и прилагане на иновативните технологии и разработването на нови продукти, като съществено предимство е наличието на квалифицирани и професионално добре подготвени кадри.

Туризмът също е отрасъл на общинската икономика, който се развива интензивно в последните години, като се базира на живописното разположение на общината, историческите и природни забележителности и културните традиции.

Неотдавна бе открит мащабният проект “Светът на траките”, осъществен от Община Казанлък  по програма “Региони в растеж” 2014 – 2020, а целта му е да се подобри достъпа до историческите артефакти в региона. Той е портал към културно-историческите забележителности в Долината на тракийските царе.

Партньорите на събитието, изготвили за поредна година безупречната селекция за наградите, са: ЗОНТА Клуб София, Българската Търговско-Промишлена Палата, Асоциацията на Индустриалния Капитал, Асоциацията на българските лидери и предприемачи, Македонско-Българската Стопанска Камара, Българо-Турската Търговско-Индустриална Камара, Българо-Македонската Търговска Палата, Българо-Китайската Търговско Промишлена Палата, Международният Институт за Сигурност и Сътрудничество и др.