Expo World

Целият свят в едно изложение

Предизвикателства пред домакинствата в началото на 2014 г.

Онлайн проучване сред 1 011 души от потребителите на MoitePari.bg

В отговор на въпросите свързани с финансовото планиране след Коледните и новогодишни празници в края на 2013 г. MoitePari.bg проведе кратка Блиц анкета. Тя цели да даде отговор на важни въпроси за това как ще бъдат финансирани покупките, както и за финансовите планове за началото на новата 2014 г. Участие в анкетата взеха 1011 души.

Профил на анкетираните:

  • Нетен месечен доход на домакинство между 500 и 1000 лв. (31% от анкетираните)
  • Семейни (54% от анкетираните)
  • Възраст между 35 и 44 години (32% от анкетираните)
  • Предимно жени (58%)

Какво ще е финансовото Ви състояние след празниците?

Потребителите като цяло не очакват да изпитат финансови затруднения след продължителните коледни и новогодишни празници. 39% от отговорилите заявяват това. Почти също толкова, обаче очакват да изпитат частични затруднения (38%). Немалък е делът на онези, които заявяват, че ще имат финансови затруднения (23%) и няма да могат да покрият текущите си разходи. Накратко, болшинството от потребителите най-вероятно ще изпитат финансови затруднения след продължителните Коледни и Новогодишни празници, като по-голямата част от тях заявяват, че ще имат частични финансови затруднения.

 

 

 

Сметките за отопление и вноски по кредити са най-спешните плащания в началото на 2014 г.

Най-неотложните плащания за първото тримесечие на 2014 г. според потребителите са за сметки за отопление (80%), следвани от месечна/и погасителна/и вноска/и по кредити (47%), сметки за данъци (36%) и плащания по премии за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС (30%). Очаквано за този период от годината, когато разходите за отопление са високи потребителите планират да отделят средства за тях. На второ място по значимост се нареждат задълженията към банкови и небанкови институции.

 

Свито потребление по празниците

Потребителите продължават да ограничават харчовете си дори и по време на коледните и новогодишни празници. Доказателство за свитото потребление е ниският процент на разходите, спрямо месечните доходи на домакинствата. Най-голяма част от отговорилите на въпроса каква част от средния месечен доход ще изхарчат за празниците 47% от анкетираните ще отделят под 20% от тях. Почти два пъти по-малко анкетирани са планирали да отделят между 20 и 50% от средния си месечен доход за разходи в края на 2013 г.

 

Въпреки това от НАП заявиха, че за последните 10 дни от 2013 г. само за заведения сме изхарчили 66 млн. лева. В сравнение със същия период от предходната година, обаче не се забелязва спад, дори напротив – отчита се оживление. Други данни пък сочат точно обратното, че българинът сериозно е свил бюджета по празниците – двойно по-малко хора са пътували по Коледа и Нова година, повечето са посрещнали празниците в домашна обстановка. При всички случаи, обаче кризата се отразява върху поведението на потребителите, правейки ги по-пестеливи, а за съживяване на потреблението е рано да се говори.

Без допълнителни кредити по празниците

Потребителите остават предпазливи и по отношение финансирането на празничните харчове чрез кредит. Преобладаващата част  (75%) от отговорилите потребители не са ползвали кредит от банкова или небанкова институция, за да покрият допълнителните разходи покрай коледните и новогодишни празници. Тези потребители разчитат на собствени средства, за да покрият тези разходи. Причина за това е може би факта, че по-голямата част от анкетираните вече имат заем/и, който/които обслужват. Изводът е, че потребителите ще разчитат на собствени средства по празниците и едновременно с това ще заделят малко пари от семейния си бюджет.

       Резервираността на анкетираните към тегленето на нови кредити напълно съответства на нивата на кредитиране в банковата система. Според доклад на БНБ в края на месец октомври 2013 г. потребителските кредити намаляват с 24 млн. лв. (0,30%). Несигурността по отношение на бъдещите доходи кара потребителите да се въздържат от задлъжнялост.

 

 

Изводите от проведената анкета са, че потребителите продължават да ограничават харчовете си, дори и по време на празниците. Те няма да финансират тези харчове с кредит и по-голямата част от тях най-вероятно ще изпитат финансови затруднения през януари.

 

Десислава Николова – финансов анализатор MoitePari.bg