Expo World

Целият свят в едно изложение

УМБАЛ „Свети Георги“ отбелязва 135-тата си годишнина

Най-голяма държавна болница е и първото създадено след Освобождението болнично заведение у нас

Най-голямата болница в страната – УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, е и първата, създадена след Освобождението у нас. През 2014 г. лечебното заведение ще отбележи 135-годишнината си, основано е на 1 май 1879 г. Това разказа днес на пресконференция по повод юбилея настоящият изпълнителен директор проф. д-р Карен Джамбазов.

 

Като всяка важна институция в държавата и УМБАЛ „Свети Георги” разчита на компетентността и броя на служителите си.  При нас те са 2586 души – като от тях 57 или 21,54% са висш медицински персонал – хабилитирани лица: 26 професори и 40 доценти. Лекарите с една специалност са 290 човека или 52,07 % от висшия медицински персонал, а тези с 2 специалности – 156  души или 28%. Лекарите без специалност са 111, което е приблизително 20 на 100. Висшият немедицински персонал е съставен от 72-ма души – 2,8% от общата численост. Медицинските специалисти са 1006, а в категория „друг персонал спадат 948 души,  в т.ч. влизат 558 санитари.

 

Всички тези служители са помогнали за лечението на 75 925 пациенти, преминали лечение в болницата през 2013 г. През най-посещаваното спешно отделение в Южен Централен Регион – Спешно приемно отделение на УМБАЛ „Свети Георги”, през 2013 г. са преминали 108 196 пациенти, като 76 482-ма от тях не са били хоспитализирани, но на всеки един от тях са направени изследвания и консултации в зависимост от здравословния проблем, заради който е бил транспортиран до УМБАЛ „Свети Георги”.

 

Броят на леглата във всички 35 клинични звена на болницата е 1345 – най-големият за страната. Очакваме, че след като заработи новото Отделение по фтизиатрия към Клиниката по пулмология, общият брой на местата за прием ще се увеличи на 1385, уточни изпълнителният директор. Ако се върнем назад в историята, при основавено си през 1879 г. като Областна болница „Свети Пантелеймон“ тя е разполагала с 30 легла, разпределени в 3 дървени бараки в подножието на Джендем тепе. Това припомни на персконференцията летописецът на УМБАЛ „Свети Георги“ проф. д-р Иво Димитров.

 

В настоящето, само през миналата година са извършени 27 675 операции. Тези, които са с много голяма сложност, са 4733, големите са 7216, средните – 11 718, а малките – 4008. От изброяването е видно не само, че броят на извършените операции е изключително голям, но и че най-сложните спешни операции в региона се извършват именно в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги”.  Тя разполага и с няколко уникални за региона звена – Отделение по инвазивна кардиология, Клиника по кардиохирургия, Клиника по неврохирургия, Клиника по изгаряния, пластична и реконструктивна хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Хематология, Онкохематология, Клиника по детска хирургия.

 

През последните 4 години УМБАЛ „Свети Георги“ е пример за отличен финансов резултат и далновидно управление. Настоящото ръководство завари при встъпването си в длъжност в края на м. юни 2010 г. краткосрочни задължения в размер на  36 664 хил.лв. – в т.ч. към доставчици и др. в размер на 27 958 хил.лв. От тази сума просрочията са били 19 228 хил.лв. Наследените дългове са натрупани в периода 2004 – 2009 г.

 

В настоящия момент просрочените задължения, които на практика са критерий за платежоспособността на една институция, са намалени на 7-8 млн. лева вследствие на изпълнени поредица от мероприятия за стабилизиране и подобряване на финансовите показатели. Затова и пловдивската УМБАЛ „Свети Георги“ се приема за най-динамично намалящата дълговете си и най-активно инвестиращата в нова апаратура и обучение на персонала си държавна болница.

 

Тя е инвестирала над 28 млн. лева собствени средства, за да поддържа най-високото трето ниво на компетентност – влага средства в апаратура и ремонти и в мотивацията и подготовката на служителите си. Със спечелени проекти по оперативни програми на ЕС е внедрена техника за над 7 млн. лева. Това е предпоставка лечебното заведение да бъде една от шестте високотехнологични университетски болници в България. Персоналът получава навреме и в пълен размер възнагражденията си. Дори в сравнение с предходната година през 2013 г. заплатите на служителите са увеличени с общо 3 млн. лева.

 

В началото на м. май 2013 г. заработиха обновеното Спешно приемно отделение и хибридната операционна зала в Клиниката по съдова хирургия и ангиология. Сред мащабните мероприятия на лечебното заведение е и новият високотехнологичен център за образна диагностика на стойност 6,7 милиона лева. Финансирането е изцяло със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия 2007 – 2013” е финансиран проектът „Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми на глава и шия”. Технологичното оборудване за него е на стойност близо 2,8 милиона лева, от които 50 процента са собственото участие на болницата. Апаратурата е уникална и иновативна за България. УМБАЛ „Свети Георги” вложи 200 хил. лева за реализиране на проект за оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия. 90% от сумата бе предоставена по Програма за донорска помощ на японското правителство.

 

Сред останалите успешни инициативи на УМБАЛ „Свети Георги” е и проектът „Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в Южен Централен район – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия”. Той е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. Заложената инвестиция възлиза на 3 324 740,85 лева и 50 на сто от нея е собственото финансово участие. Проектът се реализира в рамките на 24 месеца съвместно с Медицински университет – Пловдив.

 

Лечебното заведение реализира и обучение на 2490 от всички свои служители по проект „Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Общата стойност на проекта е над 344 хил. лева, като с него се гарантира устойчива заетост на служителите над 55 години.

 

През 2012 г. бяха стартирани и енергоефективни мерки със сключен „договор за ЕСКО услуга” с фирма, специализирана в областта на този вид дейности за реновиране с гарантиран резултат. Контрактът е на стойност 3,68 млн. лв. и е със 7-годишен срок на изпълнение. Благодарение на подмяната на дограма, изолационните дейности и оптимизацията на отоплителните абонатни станции, енергийното потребление е намалено с 20%.

 

Клиниката по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената в страната, която разполага с два линейни ускорителя от висок клас, което позволява на Университетската болница „Свети Георги” да лекува по 140 раковоболни на ден при 7-часово натоварване на апаратите в петте работни дни на седмицата.

 

Днешната Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на Дружество „Свети Пантелеймон”. Първият й управител е д-р Стоян Чомаков, а персоналът включва петима лекари и една старша сестра. В последвалите няколко години лечебницата е наречена Пловдивска първостепенна болница и придобива статут на държавно лечебно заведение. От Джендем тепе постепенно се премества в настоящата си База 1 на бул. „Васил Априлов“ №15А. База 2 – Хирургичният блок на бул. „Пещерско шосе“ №66, е построена през 1987 г., разказа проф. д-р Иво Димитров. В наши дни УМБАЛ „Свети Георги“ е единствената база за обучение на студенти на Медицински университет – Пловдив.

 

Болницата официално ще отбележи годишнината си на 9 май т.г.