Expo World

Целият свят в едно изложение

Хората искат достъп до иновативно лечение

Пациенти с имунно-медиирани възпалителни заболявания представиха своите предложения

Пациентските сдруженията „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“, “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит“ и “Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България” представиха своите предложения за подобряване достъпа до качествено лечение на пациентите с имунно-медиирани възпалителни заболявания в България. Към групата на тези заболявания спадат ревматични и гастроентерологични заболявания, които засягат повече от 100 000 души в страната. Според пациентите трябва да се оптимизира безплатният достъп до най-иновативните биологични терапии, които помагат на болните да бъдат трудоспособни и да живеят пълноценно. В момента Националната здравноосигурителна каса покрива 75 % от лечението, като останалите 25 % се заплащат от фармацевтичните компании.

 

Боряна Ботева от “Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България” представи манифест на пациентските организации, защитаващи правата на болните от ревматични заболявания. Сред основните въпроси, които са засегнати в документа, са подобряване на достъпа до лечение, покриване на задължителните регулярни изследвания на пациентите и увеличаване на възможности за профилактика, рехабилитация и диспансеризация. Манифестът е изготвен и подписан от Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“ и Сдружение “Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България” и е изпратен до Националната здравноосигурителна каса.

 

Д-р Кунчо Трифонов, регионален мениджър на международната анализаторска компания IMS Health, представи данни от сравнително маркетингово проучване за достъпа до иновативно лечение на болните от имунно-медиирани възпалителни заболявания в България и 18 страни от Европейския съюз. Според изследването България е единствената от разглежданите държави, в която биологичната терапия за пациентите се реимбурсира на 75 %, в останалите страни държавата плаща цялата сума за лечението. Той обясни, че пазарът на биологични лекарствени продукти за имунно-медиирани възпалителни заболявания е 3-ти по обем в Европа, а в България е едва 9-ти. Д-р Трифонов посочи за сравнение Румъния, където брутният вътрешен продукт на глава от населението е същият, но навлизането на биологичните лечения за този вид заболявания е два пъти по-високо. Нареждаме се на 17-то място от 19-те Европейски държави по разходи за биологични средства, използвани при лечението на имунно-медиирани възпалителни заболявания.

 

Доволни сме, че през последните няколко години българските пациенти  имат достъп до качествено лечение на хронични заболявания като ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, улцерозен колит и болест на Крон. Това ни позволява да бъдем активни и полезни на общество, да допринасяме с нашите знания и умения, а не да бъдем в тежест. Биологичните терапии ни дават шанс да бъдем пълноценни, а не да стоим затворени и обездвижени в домовете си. Затова смятаме, че е много важно все повече хора да получат възможност за лечение,“ обясни Анета Драганова от Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“.