Expo World

Целият свят в едно изложение

Уникална апаратура в ПУ Паисий Хилендарски

Новият спектрален метод ще стимулира изследователска работа и обучението на студентите, дипломантите и докторантите

С уникална апаратура за атомен спектрален анализ започна новата академична година Катедра „Аналитична химия и компютърна химия“ при Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Апаратът Agilent 4200 MP-AES към момента е  единственият спектрометър в България, работещ с нов тип микровълнова плазма в азотна среда, разказа ръководителят на катедрата доц. д-р Веселин Кметов.

Предимството на иновативната технология е, че консумираният газ се извлича на място от въздуха с азотен генератор и така не се налага закупуването на други газове. Този факт значително намалява експлоатационните разходи, уточни доц. Кметов.

 

Апаратурата е предоставена от представителя на Agilent Technology за България – „ТЕАМ“ ООД, и ще се ползва за изпитвания в областта на анализа на химични елементи в храни, води, природни обекти и др. Новият спектрален метод ще стимулира изследователска работа и обучението на студентите, дипломантите и докторантите.

 

Ще организираме демонстрационна лаборатория за представяне на възможностите на новата технология пред практикуващи специалисти в изпитвателни лаборатории и заинтересовани потребители. Инициативата свидетелства за успешното партньорство между бизнеса и Пловдивския университет. Академичният колегиум ще използва уникалната апаратура, а „ТЕАМ“ ООД и Agilent ще получават обратна информация за аналитичните приложения и ще разполагат с място за реална и обективна реклама в конкурентна среда.

 

Ръководителят на Катедрата по аналитична химия и компютърна химия доц. д-р Веселин Кметов показва новата апаратура – Agilent 4200 MP-AES.