Expo World

Целият свят в едно изложение

Явиха се ключови свидетели по делото за смъртта на Галина Нигохосян Николова

Проверка установи, че експертите не са запознати с протоколите от разпитите на свидетелите

Днес в Софийски градски съд се състоя поредното дело за смъртта на младата майка Галина Нигохосян – Николова, причинена по непредпазливост от д-р Виктор Попов, оператор в НИСМП Пирогов при рутинна операция на ападисит на 29.02.2012 г. 

При проверката на присъствието на експертите по делото се установи, че те не са се запознали с протоколите от разпитите на свидетелите, което наложи съдът да отложи тяхното изслушване за следващо заседание, като беше определена дата 18.12.2014г. от 9.30 ч. Съдът разпореди да се предоставят копия на протоколите от разпит на свидетелите на всяка комисия, като по този начин улеснява експертите да се запознаят със свидетелските показания, което е абсолютно необходимо за изразяване на компетентно мнение по случая.

Разпитани бяха като ключови свидетели хирурзите от Пирогов д-р Николай Ковачев, асистент на

д­­-р Попов в операцията, д-р Валентин Андреев и д-р Теодор Атанансов.

По време на разпита на д-р Николай Ковачев се даде яснота относно метода, използван при извършване на операцията и използваните технически средства. Д-р Ковачев поясни еднозначно, че е използван открит метод, обаче троакар с режещ ръб. Това противоречи на добрите медицински практики и е довело до тежкото увреждане на аортата, причинило хеморагичен шок и смъртта на пациентката.

Д-р Валентин Андреев поясни, че по повод неговото влизане в залата на операцията около 20.00 ч. се е  стигнало до извикване на съдовите хирурзи за ревизия на лезията, която д-р Попов е зашил самостоятелно. Това става чак след като е изминал  1 ч. 30 мин. от започване на операцията.

Д-р Теодор Атанасов е бил председател на вътрешната ЛКК, която е направила проверка по случая в началото на м. март 2012 г. Според неговите показания проверката е правена само по документи, като не са констатирани документни нарушения. За явните противоречия в протоколите от операцията д-р Атанасов отговори, че не ги е забелязал.