Expo World

Целият свят в едно изложение

Capital City Center в Пловдив

Конферентната зала на хотела дава възможност за провеждане на различни събития

Конферентната зала на CAPITAL CITY CENTER дава възможност за преобразуване в зависимост от организираното събитие.

Техническата подсигуреност – озвучаване, микрфон, мобилен компютър, мултимедия – осигурява удобство както за презентиращите, така и за всички присъстващи на събитието.

Всички мебели в залата могат да бъдат пренаредени бързо и с лекота за да отговори на евентуални специфични нужди.

Всички съпътстващи услуги като кетъринг и други са подсигурени от заведението в Capital City Center, намиращо се на същия етаж от сградата.

За всички организатори и посетители на събитието е осигурен и паркинг.

Намира се в Пловдив, ул. “Екзарх Йосиф” 18