Expo World

Целият свят в едно изложение

Грипът лесно достига размерите на епидемия

Около 40 000 души умират преждевременно от грип всяка година в страните от Европейския съюз

Грипът е лесно разпространяващо се заразно заболяване, което бързо достига размерите на епидемия. Освен краткия инкубационен период и лесния механизъм на предаване, за грипния вирус е характерна и непрекъснатата изменчивост на антигенната структура, водеща до всеобща възприемчивост поради липса на имунитет към циркулиращия в момента щам.

Около 40 000 души умиратпреждевременноот грипвсяка годинав страните от Европейския съюз. До 90% от смъртните случаи сапри хоранад 65-годишна възраст, които имат придружаващи хронични заболявания.

Като отчете големите здравни, социални и икономически загуби, свързани с грипа, на 22 декември 2009 г. Съветът на Европа прие „Препоръка за имунизация срещу сезонния грип” която цели повишаване и достигане на определения от Световната здравна организация 75% имунизационен обхват за възрастните хора в ЕС, до зимния сезон на 2014-2015 г. Същият обхват е желателно да се достигне и при лицата с хронични заболявания, както и да се повиши броят на ежегодно имунизирания срещу сезонен грип медицински персонал.

Същевременно в България имунизационният обхват с противогрипни ваксини никога не е преминавал границата от 5 на 100 души население. В контекста на тези данни и препоръките на СЗО и Съвета на Европа, в България е изготвена Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, която чака да бъде одобрена и да влезе в сила.

Какво не знаем за грипа?“, по време на която бяха представени възможните усложнения от грипните заболявания, рисковите групи, които са най-силно застрашени, както и методите за превенция на заболяването.

Проф. д-р Татяна Червенякова, Изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „проф. Иван Киров“ и председател на Българското дружество по инфекциозни болести, полк. д-р Андрей Галев, д.м., Началник на НПЦВЕХ-ВМА-София,  председател на Българско дружество по превантивна медицина, д-р Иван Иванов, асистент в СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“, д-р Иван Вецев, експерт Осигуряване на достъп до лечение на пациенти, Национална пациентска организация представиха възможните усложнения от коварното заболяване.