Expo World

Целият свят в едно изложение

Ще стане ли ясно с какъв троакар е убита млада майка в Пирогов?

Продължава делото за смъртта на 32 г. Галина Нигохосян, починала след
операция от апандисит

На 18 декември от 9.30 ч. в СГС е поредното заседание на съда по делото за смъртта на Галина Нигохосян-Николова срещу обвиняемия д-р Виктор Попов от УМБАСМ „Пирогов“.  Дни преди най-светлия християнски празник семейството, близките, приятелите на младата майка ще преживеят за кой ли път кошмара от нейната смърт. Болката ще се засили още повече, защото ще си спомнят онези прекрасни мигове с Галя, която предаваше особена красота на всичко, до което се докосваше. Празниците бяха една от нейните стихии, знаеше как да зарадва всеки, какъв подарък да му поднесе. А прекрасното й детенце отново и отново ще пита около елхата къде е мама, ще очаква да го прегърне, да му поднесе най-хубавия подарък на света , който само една майка може да дари.

Но реалността е различна, невероятно жестока. Само след два месеца се навършват три години от смъртта на младата жена, смърт ужасно нелепа, смърт  по непредпазливост, при рутинна операция от апандисит. Датата е 29.02.2012 г. 

За близките, семейството роднините, обществото ни днес вярата в правосъдието се подлага на сериозна проверка. Какъв ли ще бъде изходът, този въпрос си задаваме все по-осезателно.

На последното заседание на 12. 11.2014 г. бяха разпитани ключовите свидетели по делото – хирурзите от Пирогов, взели участие в операцията – д-р Николай Ковачев, асистент на д-р Попов и д-р Валентин Андреев, както и д-р Теодор Атанансов, председател на вътрешно-болничната комисия по случая.

Д-р Ковачев поясни еднозначно, че е използван откритият метод за влизане в коремната кухина, обаче с троакар с режещ ръб. При този метод първо се прави отвор в коремната кухина с ножица, и след това се поставя в него троакара, обикновено такъв без острие, или с извадено острие. В случая изполването на троакар с режещ ръб противоречи на добрите медицински практики и е довело до тежкото увреждане на аортата, причинило хеморагичен шок и смъртта на пациентката.

Д-р Валентин Андреев поясни, че по повод неговото влизане в залата на операцията около 20.00 ч. се е стигнало до извикване на съдовите хирурзи за ревизия на лезията, която д-р Попов е зашил самостоятелно. Това става чак след като е изминал 1 ч. 30 мин. от започване на операцията.

Д-р Теодор Атанасов е бил председател на вътрешната ЛКК, която е направила проверка по случая в началото на м. март 2012 г. Според неговите показания проверката е правена само по документи, като не са констатирани документни нарушения. На поставения въпрос за явни противоречия в двата протокола от операцията относно причинените по време на операцията увреждания д-р Атанасов отговори, че не ги е забелязал.

От писмо на Изп. директор на Изпълнителна агенция по лекарствата – доц.Асена Стоименова, д.ф. относно направена проверка на подадените от УМБАЛСМ „Пирогов“ форми за инцидент с медицински изделия – троакар, използван в операцията на Галина Нигохосян – Николова, става ясно следното:

  • Подадени са 2 форми за дефектни изделия с различни модели и различни каталожни номера, като впоследствие едната е оттеглена.
  • За произхода на посоченото във формата изделие впоследствие при проверка на екип от ИАЛ са потърсени обяснения от доц. Христо Цеков, началник на III-та хирургия. Според представената на Комисията докумнтация са налични обяснения на доц. Христо Цеков, според които вероятно изделието е било част от дарение от БЧК през 2010 г.
  • В документацията на дарението не е включено описаното по-горе изделие.
  • По думите на присъсвалия по време на проверката Антон Авджиев, началник-отдел „Медицинско снабдяване“ на УМБАЛСМ „Пирогов“, и съгласно предоставените на Комисията протоколи дарените от БЧК изделия не са били годни за употреба и са бракувани.
  • Комисията е уведомена, че към момента на използване на медицинското изделие троакар, което според обвиняемия д-р Виктор Попов е дефектирало и довело до увреждане на аортата на Галина Нигохосян Николова, в лечебното заведение не са съществували изрично регламентирани вътрешни правила за заприхождаване на наличните троакари за еднократна употреба.
  • Заключението на Комисията е следното: Няма данни за произхода на медицинското изделие троакар, използвано при инцидента.

По този повод  съдът разпореди в следващото заседание  на 18 декември да бъде призована  доц д-р Асена Стоименова, Изп. Директор на ИАЛ, както и Антон Авджиев, началник-отдел „Медицинско снабдяване“ на УМБАЛСМ „Пирогов“.

Съдът ще потърси информация и ще изиска информация от ИАЛ кои служители са участвали в проверката.

Съдът ще призове също и свидетеля Калин Киряков, Директор на ТЦ „Инфомед“.