Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор. Тема: Акцизи

Урок 1. Въвеждане на документи по ЗАДС, отчет по ЗАДС

Този урок съдържа следната информация:
– Работа с акцизни стоки.
– Особености при акцизните документи.
– Генериране на акцизен данъчен документ.
– Въвеждане на акцизни документи, касаещи акцизни стоки и отразяването им в акцизната данъчна декларация.
– Генериране на акзицна данъчна декларация и разглеждане полетата и особеностите при генерирането и.
– Дневник на складовата наличност. Бандероли. Инвентаризации.

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор. Тема: Администриране

2. Достъп до фирма, достъп до сметкоплана и отчети на фирмата

В този урок ще се запознаете със следното:
– Администриране на достъпа на операторите до определени фирми;
– Администриране на достъпа на определени потребители до избрани сметки в сметкоплана;
– Администриране на достъпа на операторите до отчетите.

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор. Тема: Администриране

3. Категории папки

Администрирането на ниво категории папки ограничава достъпа на определени потребители до папки с документи, като папките се ограничават по категории папки. Може да се задава и ограничаване на операциите, които се извършват от съответния оператор в тези категории папки. Администрирането може да става и по типове документи, с които операторите работят.