Expo World

Целият свят в едно изложение

Автоматично отчитане на Данък добавена стойност с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Автоматично отчитане на Данък добавена стойност с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”
Начало:
08.10.2018 14:00
Край:
08.10.2018 17:00
Категория на събитието:
,
Организатор:
Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул.Г.Бенковски 21, София, България

Специализиран курс за автоматично отчитане на Данък добавена стойност с  Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно се разглеждат следните теми:

 • Фирмени данни за отчитане на ДДС
 • Базови данни свързани с отчитане на ДДС – сметки, данъци, данни за контрагентите за отчитане по ДДС
 • Настройка на типовете документи за отчитане на ДДС
 • Текущо въвеждане на документи с ДДС за покупка и продажба – фактури, кредитни и дебитни известия
 • Документи с различна данъчна основа. Обработка  на ДДС при брак и липси. Документи за частичен данъчен кредит
 • Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в поддокумента
 • Осчетоводяване на ДДС по чл. 74 от ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация
 • Вътреобщностни доставки. Вътреобщностни придобивания. Схеми за генериране на протоколи за ВОП. Отчитане на внос от чужбина
 • Сторниране и анулиране на документи и тяхното отразяване в отчетите по ЗДДС. Обработка на стоково парични отчети
 • Отпечатване на фактури и известия. Отпечатване на изходящи протоколи за ВОП. Отпечатване на протоколи в други случаи по ЗДДС
 • Обратно начисляване на ДДС
 • Режим на касова отчетност по ДДС
 • Отчети по ЗДДС – Дневник на продажбите, Дневник на покупки, Данъчна декларация, ВИЕС декларация, Файлове по ДДС и ВИЕС. Проверка на данните в отчета по ЗДДС. Обединяване на файлове по ДДС
 • Оборотни ведомости – приключване на сметки, отчитащи ДДС. Други справки при обработка на ДДС – Главна книга за една сметка, Синтетичен хронологичен журнал, Аналитични журнали
 • Проблеми при отчитане на ДДС – грешна или липсваща операция по ДДС в документ, погрешно използван данък в документ, грешни данни на контрагенти, липсващи данни необходими за Отчета по ЗДДС, различни данни в параметрите на типа документ и параметрите при въвеждане. 

  Дати на провеждане: 08.10.2018 от 14:00- 17:00 ч.

  Период на провеждане: От 08.10.2018 до 08.10.2018 с предварително записване.