Expo World

Целият свят в едно изложение

Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”.
Начало:
19.12.2017 14:00
Край:
19.12.2017 17:00
Категория на събитието:
,
Организатор:
: Комерс Финанс АД
Телефон:
02-986 77 22; 02-986 12 34; 02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32
kurs@cfinance.bg
Място:
Компютърна зала на Комерс Финанс АД
Адрес:
ул. Г.Бенковски 21, София, България
logo_pechat-smal7-600x20430

Специализиран курс за настройката и генерирането на балансови отчети с Интегрираната система за фирмено управление “БИЗНЕС НАВИГАТОР”. Последователно в компютърен клас, теоретично и с практическа насоченост се разглеждат следните теми:

 • Експорт/ Импорт на балансови отчети
 • Характеристики на отчетите с Генератора на отчети
 • Настройка на балансов отчет Приложение 5 към СС1 -Нетекущи ДА
 • Настройка на балансов отчет – Справка за вземания и задължения
 • Настройка на балансов отчет – Отчет за приходи и разходи. Сметки. Изравняване на ОПР. Справки за сравнение
 • Настройка на балансов отчет – Баланс. Сметки. Изравняване на Баланс. Справки за сравнение. Настройка
 • Настройка на балансов отчет – Паричен поток
 • Настройка на балансов отчет – Собствен капитал
 • Създаване на нов балансов отчет – отчет за разходите
 • Архивиране
 • Отваряне на нова база
 • Прехвърляне на салда.

Дати на провеждане:  19.12.2017 от 14:00 – 17:00 ч.

Период на провеждане: От 19.12.2017 до 19.12.2017 с предварително записване.